Vypráví Zdeňka Jarošová, majitelka cukrárny:

Cukrárna byla založena v 50.letech předminulého století panem Josefem Ančičkou, pekařem a cukrářem. Po smrti Josefa Ančičky (20.12.1906) převzala živnost jeho manželka Anna Ančičková, která se časem provdala za tovaryše Jana Littmana.

Paní Anna Litmanová zemřela dne 14.11.1916 ve věku nedožitých 76 let.
Po její smrti se pan Littman oženil s Johanou Hradeckou a po určitou dobu vedl krám sám.
Po smrti pana Littmana dne 30.04.1917 (zemřel v necelých 56 letech) se paní Johana vdala za tovaryše Josefa Švástu, který se vrátil z války.

Ve třicátých letech Josef Švásta, můj praděda, cukrárnu přestavěl a následně i zrenovoval. Cukrárna pojala za své nové jméno - Cukrárna u Švástů.
Cukrář měl tři dcery. Všechny pomáhaly jak ve výrobně, cukrárně, tak i v samotné prodejně.

Josefu Švástovi cukrárnu v 50.letech vyvlastnili.
V té době tam vzniká důstojnická jídelna, poté školní jídelna a nakonec klub důchodců.
Tímto způsobem cukrárna fungovala až do samotné sametové revoluce.
Po sametové revoluci, v roce 1989, se vše změnilo razantním způsobem. V roce 1992 nám byla vrácena nejen cukrárna, nýbrž celý dům, který potřeboval v každém případě zrekonstruovat. Dům se nacházel v zoufalém stavu. Opotřebovaná okna, opadaná omítka a nemluvě o stavu střechy - vše potřebovalo okamžitou výměnu.
V té době cukrárnu pronajaly teta a babička panu Liborovi, který ji určitý čas provozoval.

V lednu 1999, jsem objekt převzala jako třetinový majitel od své babičky, paní Miroslavy Andrlové, nejstarší dcery Josefa Švásty.
Na velké přání mé babičky a mého tatínka, Josefa Andrleho, jsem cukrárnu obnovila.

Nejtvrdším oříškem se pro nás stala rekonstrukce domu.
Nejprve jsme zrenovovali prostor, kde se nacházela cukrárna. Do rekonstrukce celého objektu jsem vložila nemalý finanční obnos. Nová okna, dveře, podlahy a elektrické topení nás stálo nemalou finanční částku. Velký důraz jsme kladli na hygienické požadavky, které jsou nyní díky zákonům v naší republice neopomenutelné.

Následovala dlouhá rodinná diskuse, kterak naši novou cukrárnu nazvat. Na plné čáře vyhrál název "U Bertíka". Cukrárna byla slavnostně otevřena 1.dubna 1999.

Dodnes naše cukrárna nabízí široký sortiment cukrářských a lahůdkářských výrobků. U nás máte jistotu kvality a profesionality na velmi vysoké úrovni.

Pohled z přední části
Rekonstrukce vnitřního zařízení
Rekonstrukce hygienického zařízení
Slavnostní otevření 1.4.1999
Prodejna po rekonstrukci
Prodejna po rekonstrukci
Logo
Logo

U Bertíka

Cukrárna, lahůdky a teplá kuchyně